Waterwerken

Waterwerken

Voor Kennes is het onderhouden van watergangen en aanleggen van beschoeiingen een traditie. Ons machinepark is dan ook geheel uitgerust voor dit werk en onze ervaring staat borg voor een perfecte uitvoering. Aanleg en onderhoud van damwanden en beschoeiingen sluit hier naadloos op aan. Wij voeren het complete onderhoud van de watergang uit. Onze traditie en goede naam houden we dan ook graag hoog.

Voor diverse werkzaamheden in grachten en vijvers, waar werken vanaf de oever niet mogelijk is , maken we bv. gebruik van onze boten: amfibieboot, slibboot, maaiboten.  

Inzetmogelijkheden:

 • ruimen van exoten  
 • maaien van oevers vanaf het water
 • maaien van de bodemvegetatie
 • ruimen van slib    
 • maaien van riet

Waterwerken

Kleine waterbouwkundige waterwerken

Bij waterbouwkundige werken kun je aan vele dingen denken:

 • het beschermen van oevers, 
 • het graven van vijvers,
 • vistrappen
 • aanleggen van beverdammen, 
 • houten & betonnen bruggen,
 • aanleggen van een terras met steiger,
 • plaatsen van stuwen,
 • plaatsen van duikers.

Dit zijn meestal wat grotere projecten, waarbij wij over de nodige kennis beschikken.

Lees hierover meer

Waterwerken

Onderhoud & maaien

Maaien en ruimen van vijvers, grote waterlopen en kleine kavel sloten met onze maaiboten, amfibieboot, kranen in div. grote met banden of rupsen, tractoren en voor moeilijke niet bereikbare plaatsen manueel.

Lees hierover meer

Waterwerken

Aanleg van waterpartijen

Aanleg van waterpartijen

Lees hierover meer

Waterwerken

Kleine kunstwerken stuwen

Kleine kunstwerken stuwen

Lees hierover meer

Waterwerken

Oeverversteviging

Uw beschoeiingswerken bepalen veel. Niet alleen de veiligheid van uw waterwegen,vijvers of andere waterpartijen, maar ook het uitzicht ervan. Slimme beschoeiingswerken houden bovendien rekening met wat ú wilt realiseren – vandaag en in de toekomst.

Lees hierover meer

Waterwerken

Slib ruimen

Slib ruimen is door de jaren heen ook een veelvuldig werk geworden van ons.

Wij ruimen slib uit waterlopen en vijvers. Als het moet, rijden wij met onze machines in de vijver, zou dit niet mogelijk zijn, dan gebruiken wij onze slibboot.

Lees hierover meer

Waterwerken

Vismigratie

Doordat de waterkwaliteit de laatste jaren verbetert, keren vissen terug naar onze waterlopen. Maar er is meer nodig.

Lees hierover meer

Waterwerken

Reinigen van overwelvingen

Voor het reinigen van overwelvingen beschikken wij over een reinigingswagen die overwelvingen kan reinigen van grote diameters.

Lees hierover meer

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Met Kennes heeft u een partner met de juiste know-how en middelen aan uw zijde. We denken graag met u mee hoe we uw project realiseren.