Maaiboot
Waterlopen
Meer weten
Bosfrees
Bosbouw
Meer weten
Maaienkorven
waterlopen
Meer weten
Oeverversteveging
waterlopen
Meer weten
Amfibieboot
waterlopen
Meer weten
Maaien van natte percelen
Landschapinrichtingen
Meer weten
Meubilair
Landschapinrichtingen
Meer weten
Plaggen
Bosbouw
Meer weten
Compostering
Compost
Meer weten
Grondtransport
Compost
Meer weten
werk in uitvoering
WATERBOUWWERKEN
Meer weten?
Over Kennes

F KENNES is een familiebedrijf en al sinds 1936 ingeschreven bij de kamer van koophandel; toen als dorsbedrijf. Een bedrijf dat altijd grensoverschrijdend heeft gewerkt en sedert 1981 is gevestigd in België, bekend als BVBA Kennes, te Hoogstraten.

Het bedrijf heeft dan ook alle ontwikkelingen van opbouwende tijd in de landbouw en veehouderij meegemaakt en zich steeds aangepast en geëvalueerd. Zo heeft het bedrijf zich in de jaren 80 gespecialiseerd in landbouw grondwerken en drainage, en in de jaren 90 zich zo verder ontwikkeld in onderhouden en herstellen van waterlopen en wegbermen en onderhoud voor verschillende werken.

Ons bedrijf telt totaal zo’n 25 werknemers.

Ons bedrijf ruimt jaarlijks meer dan 1.000 km waterlopen van kleine kavelsloten tot grote waterlopen, in totaal met een 10 tal machines van kleine midi graver tot grote rupskranen met een reikwijdte tot 17 meter.

Klepelen en opzuigen van bermen is een van onze hoofdtaken. Daarom beschikken wij over diverse machines om deze werken vlot en deskundig te laten verlopen.

Voor verschillende instanties voeren wij landschapsinrichting projecten uit, zoals plaggen van gronden, graven van poelen, het doen meanderen van waterlopen en het graven van plasdrasse en het vispasseerbaar maken van stuwen in de waterlopen.

Wij verzorgen ook de nodige kapwerken in bossen of langst fietspaden. Wij beschikken over de nodige gediplomeerde personeelsleden die met een motorzaag mogen werken.

Voor alle grassportvelden beschikken wij over diverse machines: van egaliseren tot inzaaien en doorzaaien, leveren en verspreiden van alle soorten dreszand, slepen of beluchten van velden.

Composteren wordt gedaan in een overdekte hal om een optimaal product te kunnen maken. Dit wort uiteraard jaarlijks gecontroleerd door de Vlaco.

Met containerwagens vervoeren wij diverse granen vanuit het land naar de maalderij, opslag of naar onze eigen graandroger. Ook mesttransport met tankwagens over lange afstanden vervoeren hoort tot onze activiteiten.