Landschapsinrichting

Landschapsinrichting

Groen wordt steeds belangrijker voor onze leefomgeving. Ons land heeft vergroening nodig om klimaatverandering tegen te gaan en te zorgen voor een klimaatvriendelijkere leefomgeving. Kennes Agro-Cultuurtechniek is al jaren bezig met het creëren van groen, tuinen en parken. Wij beschikken over het juiste materieel en continue (her)geschoolde vakmensen om prachtig openbaar groen, tuinen en parken te realiseren.

Landschapsinrichting

Onderhoud en aanleg

Voor verschillende instanties voeren wij landschapsinrichtingsprojecten uit, zoals o.a. :

  • Plaggen van gronden
  • Graven van poelen
  • Het meanderen van waterlopen
  • Het graven van plasdrassen
  • Het maken van vispassages
  • Het maken en aanleggen van stuwen in de waterlopen
Lees hierover meer

Landschapsinrichting

Meubilair / Aanleg & onderhoud aan vlonderpaden, poorten, afrastering

Op kwetsbare of moeilijk toegankelijke gedeeltes in natuurterreinen moeten ook materialen aangebracht worden. 

Lees hierover meer

Landschapsinrichting

Maaien van zeer natte percelen

Om zeer natte percelen te maaien gebruiken wij een tractor met ballonbanden die voorzien is van een luchtdruksysteem, hierdoor kunnen wij de bodem druk per m2 tot het minimum beperken.  Wij voeren de werken uit in 2 werkgangen. Een set maait een rug in 1 werkgang en de tweede set raap het gras op met een speciaal ontworpen opraapwagen. 

Lees hierover meer

Landschapsinrichting

Opmaken van parken en paden

Door de jaren heen voeren wij ook vele werken uit in parken en op parkeerplaatsen. 

Lees hierover meer

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Met Kennes heeft u een partner met de juiste know-how en middelen aan uw zijde. We denken graag met u mee hoe we uw project realiseren.