Onderhoud en aanleg

Terug

Voor verschillende instanties voeren wij landschapsinrichtingsprojecten uit, zoals o.a. :

 • Plaggen van gronden
 • Graven van poelen
 • Het meanderen van waterlopen
 • Het graven van plasdrassen
 • Het maken van vispassages
 • Het maken en aanleggen van stuwen in de waterlopen

 

Verder het maaien en afvoeren van de vegetatie afkomstig van drassige weilanden.

Dit gebeurt met machines op rupsen of tractoren op moerasbanden met een zeer lage bodemdruk.

Dit doen we voor diverse opdrachtgevers, bv :

 • Staatsbosbeheer (NL)
 • Waterschap Brabantse Delta (NL)
 • Diverse Gemeenten (NL/BE)
 • Particulieren(NL/BE)
 • Provincie Antwerpen
 • Provincie Limburg
 • Agentschap voor Natuur en Bos (BE)
 • Natuurpunt (BE)
 • Defensie (BE)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (BE)
 • Natuurmonument (NL)
 • Co√∂peratie Bosgroep Zuid Nederland (NL)
 • Regionaal Landschap (BE)

 

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Met Kennes heeft u een partner met de juiste know-how en middelen aan uw zijde. We denken graag met u mee hoe we uw project realiseren.