Prestatieladder

Mede door de grondige overtuiging van maximale duurzaamheid, doen wij sinds 2020 mee aan de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Als u ideeën heeft, neem gerust contact met ons op: info@kennes.eu

Zie hieronder de resultaten en documentatie CO2-prestatieladder:

315.1 CO2 emissie inventaris 2023.pdf

315.1 CO2 emissie inventaris 2023 half jaar.pdf

315.3 Actuele energiebeoordeling 2023.pdf

315.5 Review reductiedoelstellingen.pdf

315.6 Energie managementactieplan 2023.pdf

315.10 Actieve deelname initiatief.pdf