Transport

Met containerwagens vervoeren wij diverse granen vanuit het land naar de maalderij, opslag of naar onze eigen graandroger.

Ook mesttransport met tankwagens over lange afstanden vervoeren hoort tot onze activiteiten.

Verder beschikken wij over containers om verontreinigd slib uit waterlopen af te voeren naar verwerkingsbedrijven, of containers voor bermgras naar onze eigen compostering te brengen.

onze certificaten