Waterlopen

Ons bedrijf ruimt jaarlijks meer dan 1.000 km waterlopen van kleine kavelsloten tot grote waterlopen, in totaal met een 10 tal machines van kleine midi graver tot grote rupskranen met een reikwijdte tot 17 meter.

Waar machinaal niet geruimd kan worden beschikken wij over een eigen ploeg handwerkers. Ook herstellen van waterlopen hoort daarbij, het leveren en plaatsen van verschillende soorten betuining, schanskorven, damwand beschoeiing, steenbestorting en bouwen van vistrappen of het graven van plasdrassen.

Grondstoffen die we nodig hebben voor werken zoals o.a. puin, silex, stenen, grind, parelgrind, zavel en grond enz. hebben wij steeds in eigen beheer op voorraad.

onze certificaten