Landschapsinrichting

Voor verschillende instanties voeren wij landschapsinrichting projecten uit, zoals plaggen van gronden, graven van poelen, het doen meanderen van waterlopen en het graven van plasdrasse en het vispasseerbaar maken van stuwen in de waterlopen.

Verder het maaien en afvoeren van de vegetatie afkomstig van drassige weilanden.

Dit gebeurt met machines op rupsen of tractoren op moerasbanden met een zeer lage bodemdruk.

Grondstoffen die we nodig hebben, hebben we steeds op voorraad.

onze certificaten